1. İmar durum belgesi
 2. Tapu sureti
 3. Çap sureti
 4. Ruhsat başvuru dilekçesi
 5. Yola terk var ise terkli tapu sureti
 6. Aplikasyon krokisi
 7. 5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak)
 8. 5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
 9. 5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
 10. 5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
 11. Mal sahibi Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 12. T.U.S. Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 13. Sürveyan Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 14. Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
 15. T.U.S. Büro Tescil Belgesi
 16. Mimar Büro Tescil Belgesi
 17. Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alınacak)